Trolla IL

Prosjekthistorien

Prosjekthistorien

deen om en diskgolfpark i Trolla, ble født etter møte med diskgolf på øya i et firmaarrangement kalt Energy Games våren 2014. Trondheim frisbeeklubb (TFK) stilte som medarrangør, og bidro ubevisst til at man vekket en interesse for diskgolf utenfor sentrumsnære områder i Trondheim.

Holstvollen , 1 km fra Trolla, var målet for en diskgolfpark ved første befaring i juni 2014. Trondheim Frisbeeklubb ved daværende leder bidro på befaringen. Da Trondheim kommune ikke hadde umiddelbare planer for hva og når det skulle skje noe med gården på Holstvollen, ble ideen om diskgolfpark der lagt på is sommeren 2015.

Høsten 2015 ble ideen relansert, men da lagt nærmere boligfeltet i Trolla. Trolla idrettsplass ble utpekt til startsted, og områdene ovenfor rundt skiløypa skulle danne rammen til en bane. Området rundt idr.plassen ble ryddet, for å åpne opp og vise at området kunne brukes til noe mer inkl diskgolf. Befaring av området sammen med TFK viste at det fantes bra potensiale for en god rekruteringsbane. TFK så sitt snitt til å bidra med ressurser, for å bidra til design av bane.

Våren 2016 ble styret i Trolla IL forelagt ideen om å etablere en diskgolfpark i Trolla, noe styret støttet opp om.

God respons fra publikum til tross for at dette for mange er en ukjent aktivitet / sport, gav grobunn for å gå videre med et forprosjekt.

I august / september 2016 ble banen på ny befart flere ganger ,og et forslag på en 10-hullsbane ble utarbeidet av ekstern banedesigner. Banedesignet har tatt hensyn til å bruke de mest åpne områdene, for å begrense hogst av skog. Designet har fokusert på å få en mest mulig variert og morsom bane. Søknad om godkjennelse av plan for etablering av bane ble sendt til Trondheim kommune i september

Innbyggerne i Trolla fikk tilbud om å befare banen ihht til plandesignet i okt / nov 2016, noe som ble tatt godt i mot stort sett. Mengden arbeid ble vurdert som overkommelig.

Det ble søkt om støtte og sponsing fra mange større og mindre bedrifter sent 2016 og tidlig 2017. En god del av de som mottok søknad syntes dette prosjektet var så interessant, at de ville være med på lasset selv uten at prosjektet var godkjent av kommunen.

Etter en veldig lang behandlingstid hos kommunen, kunne man slippe jubelen løs. Avtale om bruksrett på omsøkt areal fikk sin signatur fra kommunen og Trolla IL i november 2017. Avtalen har en varighet på 20 år.

Det ble etter signaler fra kommunen om at avtale ville komme i orden, startet opp med dugnadsarbeid i slutten av oktober 2017. Utkastfelt ble bygget, kurver satt opp og broer / klopping lagt ut den neste måneden.

Frem til nyttår ble hullene ryddet ferdig, slik at de var spillbare ihht plandesignet.

1.nyttårsdag 2018 ble Trolla diskgolfpark testet av 5 diskgolfspillere fra TFK. Spillerne kom med sine tilbakemeldinger på layout og hindringer som måtte fikses for å optimalisere spilleopplevelsen. Ny rydding ble utført umiddelbart.

Fra slutten av april til åpningen i slutten av Mai 2018 var det stor dugnadsaktivitet flere dager hver uke.

Ukastfeltene fikk bein og ble nivellert i terrenget, de fikk kunstgress på toppen. Berg meiselt bort, trær ble felt og ryddet bort. Det ble bygget et stort parkskilt på idrettsplassen med to infotavler som skal gi info om regler, spillet og banens layout etc. Mer enn 30 freste skilt ble laget og satt opp, for å vise vei gjennom parken for den som ikke kjenner stedet fra før. Frisbeebutikken leverte hullskilt og parkoversiktslayout som ble montert bare timer før åpningen.

Den store dagen kom 27.Mai 2018 etter iherdig arbeid fra mange de siste ukene og dagene for å få alt klart. Forhenværende formann, Frode Johansson, kunne i nærværet av godt fremmøte offisielt åpne Trolla Diskgolfpark denne søndag ettermiddag. Det ble arrangert puttekonkurranse, ACE-race og full runde på 10 hullsbanen. Flere grupper fikk med seg instruktør på runden sin. Gode skussmål fikk vi på banen vår, spesielt på utkastfelt, stier og skilting. Det var en god opplevelse å spille banen var konklusjonen.

Vår sponsor Trondheim Frisbeeklubb hadde disksalg denne dagen og stod for premie til uttrekning. En flott premie ble også gitt fra våre hovedsponsorer Blink Print & Design og Meny Sverresborg, samt sponsor Rema 1000 Ilsvika.

Nå er prosjektet historie for de første 10 hullene, men det stort potensiale for å tette igjen og utvide innenfor det området vi i dag har banen.

Prosjekleder Arild Mork vil takke de over 40 personene som har vært delaktige i prosjektet med sine bidrag av ideer, design, fysisk dugnadsarbeid og godt humør. Vil takke alle våre sponsorer og støttespillere som har bidratt med det økonomiske i prosjektet. Over 130.000 kr har det kostet og Trolla IL har kommet unna uten å bruke egenkapital, men utført alt fysisk og administrativt arbeid, hhv 350 og 150 timer over 4 år. Uten alle dere hadde dette ikke blitt realisert. Tusen hjertelig takk!!!

Våre sponsorerer: Meny Sverresborg, Blink Print & Design, Ramirent, K.Lund rørlegger, Bravida og Frisbeebutikken

Støttespillere: Trondheim Kommune, Trondheim Kraft, Frost Eiendom, Rema 1000 Ilsvika og Sparebank1 SMN.

------------------------

Tidligere verdensmester i diskgolf, Avery Jenkins, spilte på Trolla Diskgolfpark i september 2018 . Avery spite inn en liten hilsen til alle som har vært involvert i byggingen av Trolla Diskgolfpark. Han kom med svært gode tilbakemeldinger på arbeidet som er nedlagt. Han digget detaljene, variasjonen, en morsom og underholdende bane å spille på og håper på videre utbygging. Se Avery sin videohilsen her: https://www.youtube.com/watch?v=B9fY6pnCnzo

Bilder fra åpningen 27.Mai 2018
x

 

                                                                                               

TROLLA IDRETTSLAG
 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift