Trolla IL

Hva er diskgolf? Regler for spillets gang

Hva er diskgolf? Regler for spillets gang

Frisbeegolf = Diskgolf.

Frisbeegolf, eller diskgolf, er en av de individuelle øvelsene innen frisbeesporten, og målet er å treffe en kurv eller et avtalt mål med færrest mulig kast. Det offisielle internasjonale navnet på sporten er Disc Golf. I Norge blir den kalt for både Frisbeegolf, Disc golf og Diskgolf.

Diskgolf benytter mange av de samme reglene og uttrykkene som vanlig golf. Diskgolf kan i prinsippet spilles over alt, med trær og søppelkasser som mål, men nyere baner har metallkurver med kjetting som mål. Diskgolf spilles ofte i grupper med 2-5 personer, men det er ingen øvre grense. I diskgolf er det viktigste å ha det gøy!!!

Regler

Diskgolfsporten i Norge er organisert under Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF), og for å delta i turneringer trenger en individuell spillerlisens gjennom PDGA, uavhengig av hva klubb en tilhører. Komplett regelbok finner du på PDGA sine heimesider, men vi vil gi deg en rask oppsummering her.

Spillets gang

Som i golf er det en startplass (utkast/tee) og et mål (kurv). En kaster seg fra utkastfeltet frem til kurven, og kaster hele tiden fra der disken lander. Når du treffer kurven, og disken blir liggende i kurven er du ferdig med hullet. Det er alltid den spilleren som ligger lengst fra kurven som kaster neste kast. Når alle er ferdig med hullet, går en videre til neste hull.

Utkastfelt


Kurv

Par

Hvert hull har et såkalt "par", som er en indikasjon på hvor mange kast en bør (med litt trening) klare hullet på. Klarer en et hull på 1 kast mindre enn par, kalles dette "Birdie". 1 kast mer, "Boogey".

OB - Out of Bounds

OB er utenfor det som er hullets avgrensede område. Blir disken liggende her får en ett straffekast, og en må tilbake til dit disken sist var "god", og kaste derifra på neste kast. Det er lov å trekke disken 1 meter inn på banen fra der den gikk OB før en kastar neste kast.

Dropzone

På enkelte baner er det oppgitt områder der det skal kastes fra etter at disken har vært OB. Disse blir kalt "Dropzone". Disse er til for å hindre OB-områder der en med fordel kan havne OB, og videre kaste seg fra OB i god posisjon. Dropzone kan også være ved mandobom.

Mando - Mandatory

Mandatory, også kalt "Mando", er en tvungen passering. Eksempel kan være på venstresida av et tre, mellom to tre, rundt en stolpe, osv. Dropzone kan også være mandobom.

Feil kast

Om en kaster feil, så finnes det ulike måter å håndtere dette på. Hva for metode som gjelder, skal alltid være definert i baneoppsettet.
En får ett straffekast, og må kaste fra oppgitt "dropzone" (vanligst).
En må kaste tilbake på samme side som en bommet, slik at disken til slutt tar den rette banen (Rewind). Denne metoden blir nesten aldri praktisert lenger.

Lost disc

Om en disk ikke blir funnet igjen, blir dette kalt for "Lost disc". En får ett straffekast (som om ikke det er nok straff å miste en disk!), og må kaste på nytt fra der en kastet fra da disken forsvant. En er forplikta til å hjelpe andre å lete etter forsvunede disker, selv om regelverket i utg.pkt sier at en har 2 minuttar på å finne disken sin fra en kommer til området der disken er forsvunnet i.

Annet

Det er ikke lov å knekke eller å bøye vekk greiner, busker eller gras som er i vegen for et kast. Løse greiner, evt. annet løst materiale er lov å fjerne fra stedet en skal kaste fra.

Ha respekt for banen, det er mange som skal bruke den som den er.

En har 30 sekunder på seg til å kaste fra en er på punktet og er klar til å kaste.

Det er 3 minutter som er regel ved leting etter lost disk (Turneringsregel)

Poengsystem

  • Kondor (triple eagle) - Når en spiller er fire kast under par, "-4".
  • Albatross (double eagle) - Når en spiller er tre kast under par, "-3".
  • Eagle (double birdie) - Når en spiller er to kast under par, "-2".
  • Birdie - Når en spiller er et kast under par, "-1".
  • Par - Når en spiller får par, "0".
  • Bogey - Når en spiller får et kast over par, "+1"
  • Dobbelbogey - Når en spiller får to kast over par, "+2".
  • Trippelbogey - Når en spiller får tre kast over par, "+3".
  • Firedobbelbogey - Når en spiller får fire kast over par, "+4"

Fullstendig oversikt over alle regler angående diskgolf kan leses her: PDGA Official Rules and Regulations


 

                                                                                               

TROLLA IDRETTSLAG
 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift